นโยบายบริษัทด้านการบริหารคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน จำกัด (ธุรกิจไอศกรีม)
“ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
สอดคล้องกับกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล
และเคร่งครัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ”

ช่องทางการติดตามข่าวสารของเรา


สำหรับพนักงานภายในบริษัท
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล